Dyrektor DPS W Podzamku zatrudni Pracownika Socjalnego

Utworzono: poniedziałek, 30, maj 2022

1. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku, Podzamek 28

a) Posiadanie wykształcenia uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2021. Poz. 2268) tj. spełnia co najmniej jeden z warunków:

 • Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • Ukończył/a studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej
 • Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył/a studnia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie.
 • ukończył/a studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

b) Umiejętność planowania sprawnej organizacji pracy

c) Umiejętności interpersonalne: łatwość nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. Zakres zadań na ww. stanowisku:

 • prowadzenie akt osobowych mieszkańców,
 • przyjmowanie nowych mieszkańców,
 • załatwianie formalności przy zgonie mieszkańca,
 • współpraca z opiekunami prawnymi, kuratorami,
 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych aktualizujących,
 • pomoc nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji,
 • pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela St. Inspektor ds. kadr – Krystyna Tur tel. 74-867-28-09 wew.24

 

Stworzone dzięki Joomla!

Szablon pochodzi z FreshJoomlaTemplates.com

Odwiedzin: 69851