09.10.2020r

MK

POZYSKALIŚMY FUNDUSZE!!!

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Kłodzkiego w dniu 02.10.2020r podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt.:

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19"

Wspólnie składany przez placówki Powiatu Kłodziego projekt został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie

w ramach osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne; Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu – Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

W ramach projektu nasz DPS zostanie doposażony w maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne. Zakupione zostaną również testy do przeprowadzania szybkich badań na obecność COVID-19.

 Wartość projektu i jednocześnie kwota całej refundacji dla naszej części, czyli dla Domu Pomocy Społecznej w Podzamku to kwota 63 553,13 zł

Cieszymy się ogromnie :)

2

 

1

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!

Szablon pochodzi z FreshJoomlaTemplates.com

Odwiedzin: 52651